29. 5. 2024

CGE Modely – Publikace

Vědecké monografie (B):

KOCOUREK, A. Posouzení dopadů nové generace dohod Evropské unie o volném obchodu. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019. ISBN 978-80-7494-499-4.

KOCOUREK, A. a J. ŠIMANOVÁ. Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the European union and Its Member States – Assessing Impacts on the Czech Economy. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. ISBN 978 80 7494 381 2.

Souhrnné výzkumné zprávy:

KOCOUREK, A. a J. ŠIMANOVÁ. Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva], 2018. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/2018/9/Dopadova-studie-EUJEPA-2018-08-26.pdf

KOCOUREK, A. a J. ŠIMANOVÁ. Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva], 2017. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/mpo-zverejnilo-studii-dopadu-uzavreni-dohody-eu-singapur-a-eu-vietnam-na-ekonomiku-cr–234547/

Odborné články:

KOCOUREK, A. a J. ŠIMANOVÁ. Impact Assessment of the Free Trade Agreement Between EU and Vietnam on the Economy of the Czech Republic. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. 1. vyd. Ostrava:, 2018. S. 755 – 764. ISBN 978-80-248-4169-4.

KOCOUREK, A. a J. ŠIMANOVÁ. Impact Assessment of the CETA for the Czech Economy through CGE Modelling. In Proceedings of the 13th International Conference Liberec Economic Forum 2017. 1. vyd. Liberec: Technical University of Liberec, 2017. S. 36–45. ISBN 978 80 7494 349 2.