29. 5. 2024

Datamining a Big Data – Metodiky

2015 – Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu) Certifikováno 8. 12. 2015, MMR ČR

Reference: KRAFT, J., A. KOCOUREK, J. ŠIMANOVÁ a J. ROZKOVEC. Metodika stanovení regionálních spotřebních košů a cenových parit pro kalkulaci regionálních cenových hladin (regionálního cenového indexu). [metodika]. Technická univerzita v Liberci. Vydáno r. 2015.

2021 – Metodika využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+ Certifikováno 8. 6. 2021, MMR ČR

Reference: KOCOUREK, A., J. ŠIMANOVÁ a J. ŠMÍDA. Metodika využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021. [metodika]. Technická univerzita v Liberci. Vydáno r. 2021.