29. 5. 2024

Datamining a Big Data – O projektu

Cílem výzkumného projektu TL03001000 Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+ bylo stanovit udržitelný a opakovatelný postup vyčíslenı́ průměrných peněžních příjmů obyvatel (na bázi čistého disponibilního důchodu domácností) konkrétních typů území v nominální, ale především reálné hodnotě (v paritě kupní síly), tedy se zohledněním rozdílných cenových hladin a nákladů na život domácností v dané oblasti.

Projekt přináší unikátní náhled na problematiku regionálních disparit v České republice. Unikátní je především kvůli územnímu detailu a způsobu vytěžování dat, která státní správa shromažďuje a jež mohou být dobrým základem pro plánování, monitoring a vyhodnocení socio-ekonomické situace v regionech.

Navržené postupy umožňují časové a prostorové srovnání čistých peněžních příjmů obyvatel v nominální hodnotě a v regionální paritě kupní síly, jakož i nákladů na život v malých územních jednotkách, kde podobné indikátory dosud nebyly dostupné. Jedná se především o území

  • 393 správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ),
  • 206 správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP),
  • území integrovaných teritoriálních investic (ITI),
  • území místních akčních skupin (MAS) .

Projekt TL01000303 Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+ (doba řešení 2018 – 2021) byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci Programu Éta.