29. 5. 2024

Výuka v EconLab

EconLab je především platformou pro propojování výsledků vědy a výzkumu se vzděláváním. Naši studenti mají možnost navštívit EconLab v rámci výuky, ale i mimo ni, především tedy v rámci zpracování závěrečných a semestrálních prací, realizace vlastních experimentů. Od r. 2019 zde pro studenty pořádáme semestrální kurz SAP s certifikátem.

V EconLab probíhají kurzy prakticky všech studijních programů uskutečňovaných EF TUL. Tyto kurzy zaštiťují katedry EF TUL.

Katedra ekonomie – kurz Mezinárodní ekonomie (ME) pro studenty 2. ročníku BSP Mezinárodní ekonomické vztahy

Katedra informatiky – kurzy Rozhodování na základě dat (RZD), Databáze (D), Vývoj webových aplikací (WA) a Informace a systémy (IS) pro studenty bakalářského studijního programu Informační management a Podniková ekonomika, kurz Informační systémy a služby (ISS) pro studenty navazujícího studijního programu Podniková ekonomika/Business Administration, kurzy Data Mining (DMI) a Programování mobilních aplikací (PMA) pro studenty navazujícího studijního programu Systémové inženýrství a informatika.

Katedra marketingu a mezinárodního obchodu – kurz Managementu služeb cestovního ruchu (MSCR) pro studenty bakalářského studijního programu Mezinárodní ekonomické vztahy, kurzy Online marketingové komunikace (OMC) a Inovativní marketing (IM) pro studenty navazujícího studijního programu Podniková ekonomika/Business Administration

Katedra podnikové ekonomiky a managementu – kurzy Strategický management (SM) a Navrhování logistických systémů (NLS1/NLS2)pro studenty navazujícího studijního programu Podniková ekonomika/Business Administration

Katedra financí a účetnictví – kurz Účetnictví na PC (UPC) pro studenty navazujícího studijního programu Podniková ekonomika/Business Administration