29. 5. 2024

Výzkumné granty

TL03000236: Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace. TAČR, Program Éta. Řešitelka: Ing. Jitka Burešová, Ph.D. Doba řešení: 2020 – 2023.

TL01000303: Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+. TAČR, Program Éta. Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. Doba řešení: 2018 – 2021.

GA18-01144S: Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podniků. GAČR. Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Doba řešení: 2018 – 2020

KOCOUREK, A. a J. ŠIMANOVÁ. Studie dopadů uzavření dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva], 2018. Dostupné z: https://www.mpo.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/2018/9/Dopadova-studie-EUJEPA-2018-08-26.pdf

KOCOUREK, A. a J. ŠIMANOVÁ. Studie dopadů uzavření dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a EU a Singapurem na ekonomiku ČR [souhrnná výzkumná zpráva], 2017. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/spolecna-obchodni-politika-eu/dohody-o-volnem-obchodu/mpo-zverejnilo-studii-dopadu-uzavreni-dohody-eu-singapur-a-eu-vietnam-na-ekonomiku-cr–234547/