15. 7. 2024

O EconLab

EconLab je výuková a výzkumná laboratoř při EF TUL, která slouží jako platforma pro experimentální, behaviorální a kvantitativní výzkum a zavádění moderních metod do výuky. Laboratoř byla zřízena v r. 2018 s podporou z OP Věda, výzkum, vzdělávání.

Pracoviště je vybaveno 25 středně výkonnými pracovními stanicemi pro studenty a účastníky experimentů. Pracovní stanice jsou odděleny přepážkami. Dále laboratoř disponuje samostatným zázemím pro řízení a vyhodnocování experimentů. Hardwarové vybavení laboratoře je doplněno odpovídajícím softwarem, zejména pak kompletním softwarovým řešením analytického datového procesu od IBM, tj. od sběru dat přes analýzu dat až po predikci na bázi dataminingu (Data Collection, SPSS Statistics, SPSS Modeler), dále SW pro automatické rozpoznávání a analýzu výrazů obličeje vč. zpřesňujících metod (např. digitální fotopletysmografie) Noldus FaceReader v.8 a SW pro ekonomické experimenty Z-Tree, tj. prostředím pro návrh a realizaci ekonomických experimentů. Programem pro návrh logistických systémů Witness Horizon a SW databází GTAP pro CGE modelování.