29. 5. 2024

Datamining a Big Data – Lidé

doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D. – řešitel projektu a garant metodiky email: ales.kocourek@tul.cz, tel.: +420 485 352 514

Ing. Jana Šimanová, Ph.D. – spoluřešitelka a kontaktní osoba pro uživatele email: jana.simanova@tul.cz, tel.: +420 485 352 495, +420 607 276 624

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. – spoluřešitel projektu a garant GIS email: jiri.smida@tul.cz, tel.: +420 485 352 814

Mgr. et Mgr. Tomáš Žižka, Ph.D. – spoluřešitel projektu, správce databáze e-mail: tomas.zizka@tul.cz